dodaj wizytówkę

Sponsoring jako forma promocji

Współcześnie powodzenie przedsiębiorstwa nie zależy już tylko od tego, czy świadczy usługi na najwyższym poziomie, ale również czy potrafi należycie je wypromować. Jednocześnie tradycyjne formy promocji, takie jak reklama, ze względu na ogólny przesyt informacyjny mają zdecydowanie mniejszą skuteczność. Za ciekawą alternatywę dla reklamy, działań marketingowych i public relations uznać można sponsoring.

Sponsoring można zdefi niować najkrócej, jako wspieranie w formie fi nansowej lub rzeczowej działalności osób i instytucji, związane z eksponowaniem należących do sponsora nazw produktów i fi rm handlowych oraz ich symboli grafi cznych. Sponsoring jest uważany aktualnie za doskonałą formę kreowania wizerunku, zwłaszcza poprzez wspieranie wybranych dziedzin takich jak kultura, zdrowie czy sport, celem osiągnięcia popularności.

Zamiast promować swoją działalność z pomocą komunikatów reklamowych, prowadzący salon stylizacji paznokci może podjąć decyzję o sponsorowaniu jakiegoś wydarzenia społecznego, kulturalnego czy sportowego i w ten sposób budować swoją pozycję na rynku. Sponsoring umożliwia dotarcie do szczególnej grupy odbiorców i wsparcie wizerunku przedsiębiorstwa na określonej imprezie masowej, zyskanie popularności, wzrost prestiżu, a w przyszłości zwiększenie zysków. Warto podkreślić, iż badania wskazują na wielokrotnie wyższą skuteczność sponsoringu niż reklamy (około 5-krotnie wyższą efektywność). Sponsoring umożliwia również zmianę nastawienia szerszego grona odbiorców, do których nie udało się przedsiębiorcy dotrzeć za pomocą tradycyjnych środków promocji. Sponsoring postrzegany jest ponadto jako bardziej neutralny i obiektywny niż reklama, gdyż reklama jest wypowiedzią reklamodawcy, natomiast przy sponsoringu mamy do czynienia z wypowiedzią podmiotu sponsorowanego.

Sponsoring może polegać na udzieleniu wsparcia finansowego lub rzeczowego jednorazowo (sponsor spełnia świadczenie w całości, w jednym terminie wskazanym w umowie), może mieć charakter współpracy wieloletniej. Zaangażowanie w jakieś przedsięwzięcie pozwala z jednej strony na realizację celów organizacji społecznej, kulturalnej czy sportowej, a z drugiej strony sprzyja zwiększeniu lub co najmniej poprawie renomy (prestiżu, image, goodwill) w danym środowisku, zwiększa popularność w określonych kręgach społecznych czy zawodowych, a w konsekwencji prowadzi do zwiększenia obrotów (zysków) w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Sponsor może przekazać na rzecz sponsorowanego pieniądze, określone rzeczy, albo wyświadczyć usługi. Często zdarza się także, że sponsor opłaca usługi zewnętrzne, a to wtedy, gdy chce mieć pewność, że oferowane środki finansowe zostaną przeznaczone na określony cel. Wspierając majątkowo realizację jakiegoś wydarzenia, sponsor zyskuje prawo do powoływania się na fakt sponsorowania, na przykład na swoich materiałach promocyjnych, czy w swojej siedzibie. Na sponsorowanego może także zostać nałożony obowiązek oferowania tylko usług sponsora, czy sprzedawania na danej imprezie tylko produktów sponsora. Czasami sponsorzy zastrzegają sobie prawo do kontrolowania przebiegu imprezy, eksponowania swojej firmy, znaku towarowego, godła, czy logo na billboardach, bandach, koszulkach oraz na plakatach i w ogłoszeniach o imprezie.

Umowa sponsoringu zaliczana jest do kategorii tak zwanych umów nienazwanych – nie ma swojego wyraźnego uregulowania ani w Kodeksie cywilnym, ani w innych ustawach. W jej postanowieniach można najczęściej odnaleźć pewne elementy następujących umów: dzierżawy, najmu, zlecenia, darowizny, umowy o dzieło, czy umowy licencyjnej. Jeśli chodzi o najem i dzierżawę, w praktyce istnieje szereg przypadków, w których należyte wykonanie sponsorowanych czynności staje się możliwe wtedy, gdy uzyskane zostaną odpowiednie rzeczy i pomieszczenia. Ponadto może dojść do nawiązania stosunku najmu pomiędzy podmiotem sponsorowanym a osobą trzecią, gdzie koszty z tym związane ponosi sponsor. Nawiązana na tym odcinku relacja prawna odpowiada zwykle stosunkowi najmu (lub rzadziej dzierżawy).

Sponsoring może polegać na udzieleniu wsparcia finansowego lub rzeczowego jednorazowo (sponsor spełnia świadczenie w całości, w jednym terminie wskazanym w umowie), może mieć charakter współpracy wieloletniej. Zaangażowanie w jakieś przedsięwzięcie pozwala z jednej strony na realizację celów organizacji społecznej, kulturalnej czy sportowej, a z drugiej strony sprzyja zwiększeniu lub co najmniej poprawie renomy (prestiżu, image, goodwill) w danym środowisku, zwiększa popularność w określonych kręgach społecznych czy zawodowych, a w konsekwencji prowadzi do zwiększenia obrotów (zysków) w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Między świadczeniem sponsora a świadczeniem podmiotu sponsorowanego daje się zauważyć dysonans i brak równowagi ekonomicznej, a także, że pewna część świadczeń dokonanych przez sponsora nie znajduje pełnego pokrycia w świadczeniu podmiotu sponsorowanego. W takim przypadku można by w umowie sponsoringu dopatrywać się elementów darowizny. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pomimo jednostronnego zaangażowania finansowego (sponsor przekazuje środki majątkowe sponsorowanemu, ale nie nabywa środków majątkowych), w praktyce najwięcej korzyści finansowych ze sponsorowania będzie czerpał właśnie sponsor. Wspierając realizację jakiegoś przedsięwzięcia skutecznie promuje swoje usługi i oferowane towary.

W pewnych umowach sponsoringu mogą występować również elementy typowe dla licencji, zarówno po stronie sponsora wyrażającego zgodę na posługiwanie się przez podmiot sponsorowany jego znakiem towarowym albo logo, jak i po stronie podmiotu sponsorowanego, który z kolei udziela praw do powoływania się na fakt sponsorowania i często również zezwala na posługiwanie się jego znakiem towarowym lub logo, np. na opakowaniach promocyjnych. Brak jest natomiast opłat licencyjnych, gdyż konsumują się one w innych świadczeniach podmiotu, któremu udzielono licencji.

Niniejszy artykuł ma za zadanie przede wszystkim wprowadzenie w problematykę sponsoringu. A już w kolejnym artykule, przedstawimy propozycję treści umowy oraz wyjaśnimy znaczenie poszczególnych klauzul umownych.

źródło:
Bartosz W. Wojciechowski – magister prawa, magister psychologii, absolwent Uniwersytetu Slaskiego. Od kilku lat współpracuje z „Akademia Paznokcia”. Jest autorem licznych publikacji poswieconych problemom prawnym zwiazanym z działalnoscia stylistów paznokci. Interesuje się miedzynarodowym arbitrazem handlowym i psychologia perswazji.
www.akademiapaznokcia.pl


Galeria

Pozostałe z tej kategorii

Jak radzić sobie z emocjami w gabinecie?

06/12/2013 14:07:50

Są sytuacje, kiedy praca w zawodzie kosmetyczki jest interesująca. Sprawy układają się po naszej myśli, wiemy, co mamy robić, co należy do naszych obowiązków i jest w porządku. Klient nie powinien zbyt wiele czasu tracić na usprawiedliwianie... więcej

Egzamin z jakości usług SPA

17/09/2013 17:57:35

W ostatnich latach powstało bardzo dużo obiektów z odnową biologiczną. Wszelkiego rodzaju salony SPA rosły jak grzyby po deszczu, oferując swoim gościom/klientom wyjątkowe chwile relaksu, włącznie z elementami prozdrowotnymi. Nadeszły czasy... więcej

Emocje w gabinecie

10/09/2013 20:44:20

Jak radzić sobie z emocjami w gabinecie kosmetycznym? Są sytuacje, kiedy praca w zawodzie kosmetyczki jest interesująca. Sprawy układają się po naszej myśli, wiemy, co mamy robić, co należy do naszych obowiązków i jest w porządku. Inaczej... więcej

Zmysły ponad wszystko

10/09/2013 20:40:53

Zmysły to dar jakim obdarowany jest każdy człowiek. Oczywiste jest, że nam towarzyszą, i mało kto w codziennym życiu się nad nimi zastanawia. One po prostu są z nami zawsze i wszędzie. Niejednokrotnie jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że... więcej

Przestań sprzedawać, dziel się wiedzą

24/01/2013 21:12:32

W jaki sposób zadowolić klientów? I jak sprawić, by Twój personel błyskawicznie sprzedawał Twoje usługi? Czy zastanawiałeś się, ilu Twoich klientów wychodzi z Twojego salonu myśląc sobie: „WOW! To było... więcej