dodaj wizytówkę

Polityka Prywatności

OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPASTYLE.PL
W pełni szanujemy prywatność użytkowników serwisu spastyle.pl i dokładamy wszelkich starań, aby respektować Twoje prawo wolnego wyboru. Dlatego serwis SpaStyle.pl opracował ten dokument, który prezentuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

DANE OSOBOWE
Podczas korzystania z Serwisu SpaStyle.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Są one niezbędne do realizowania naszych celów, wykonania usługi i prawidłowego funkcjonowania naszych narzędzi i produktów.

Korzystając z Serwisu SpaStyle.pl, naszych usług, narzędzi i produktów, wyrażasz zgodę na realizowanie działań zgodnych z Polityką Prywatności i potwierdzasz, że otrzymałaś(eś) informację oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji usług związanych z użytkowaniem Serwisu SpaStyle.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883. Wszystkie Twoje wypowiedzi na forum dyskusyjnym (Forum SpaStyle.pl), Twoje komentarze są ogólnodostępne i nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

WIADOMOŚCI E-MAIL OD SERWISU
Czasami możemy wysyłać niezapowiedziane wiadomości (newslettery, respondery, życzenia, komentarze itp. a także sporadycznie informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez Partnerów Serwisu SpaStyle.pl), jednak zawsze z poszanowaniem Twojego prawa wyboru zgodnego z Polityką Prywatności. Partnerzy, którzy zlecają opłaconą wysyłkę, nie mają dostępu do żadnych danych kontaktowych naszych użytkowników.

PARTNERZY
Serwis SpaStyle.pl współpracuje z wieloma partnerami. Nie odpowiadamy jednak za treści realizowane na stronach internetowych naszych Partnerów. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych naszych Partnerów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie komentarze, wypowiedzi na forum itp. stanowią opinię ich autora. Serwis SpaStyle.pl nie ma związku z wypowiedziami jego użytkowników.

Wydawca Serwisu SpaStyle.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednak z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć na deklarację zawartą powyżej.

W przypadku nie wyrażenia zgody na naszą Politykę Prywatności, prosimy zrezygnować z odwiedzania Serwisu SpaStyle.pl i korzystania z naszych usług.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt:
redakcja@spastyle.pl